Avís legal KUKUT

Política de privacitat

 1. RESPONSABLE

Responsable: Marisa San Agustin Llinas
CIF: J25769787
Domicili: C/ Carrer Sanahüja, 29; 25600 – Balaguer – Lleida (Espanya)
Telèfon: 34 973 446 342
E-mail: [email protected]

 1. FINALITAT
  Marisa San Agustin Llinas, actuant com a responsable de KUKUT declara el seu comprimís a tractar la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens pugui vincular, així com per donar a conèixer el negoci i informar puntualment als seus clients sobre les novetats, promocions, esdeveniments i temes que puguin ser del seu interès i per a que el client pugui gaudir dels programes de fidelització que es puguin portar a terme.
 2. DURACIÓ
  Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil/comercial i/o de forma indefinida per als clients, sempre i quan no sol•licitin la seva supressió de forma expressa.
 3. LEGITIMACIÓ
  El processament de les seves dades està permès perquè és necessari per a l’execució de la relació contractual amb vostè per a que pugui participar en els programes de fidelització que es duguin a terme. El nostre interès legítim principal el justifiquem especialment de la següent manera: participant i donant-nos les seves dades, expressa el seu interès per a rebre informació personalitzada sobre els productes i serveis de KUKUT avaluem el seu comportament de compra i el seu interès per als productes amb ajuda d’informació objectiva, sense crear perfils personals delicats i, no prenem ninguna decisió automàtica amb efecte legal o similar.
  En tant que sigui legalment necessari el seu consentiment, per exemple per a enviar determinada publicitat per correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, li sol•licitem. Si no proporciona el seu consentiment, no portem a terme el procediment de recopilació de dades subjecte a consentiment.
  A més a més, les normes legals de permisos, com períodes de retenció fiscal o el reconeixement, exercici o defensa de drets legals, permeten el processament de les seves dades.
 4. DESTINATARIS
  Marisa San Agustin Llinas, actuant com a responsable de KUKUT, únicament te accés a les seves dades en tant que sigui necessari per a la finalitat esmentada en el punt 2. Només es concedirà accés a les seves dades a nivell intern a aquells departaments i empleats que realment les necessitin.
  Tenim contractats proveïdors de serveis que, com a gestors de contractes, tenen accés a les seves dades i les processen per nosaltres amb les finalitats concretament estipulades. Els gestors de contractes poden ser proveïdors de serveis de màrqueting, d’allotjament web, de suport de TI o d’anàlisi web.
  Tret dels esmentats proveïdors, les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.
 5. DRETS
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1. RESPONSABLE”.
 6. GRAU DE LES SEVES OBLIGACIONS A FACILITAR-NOS LES SEVES DADES
  No hi ha cap obligació legal per a la facilitació de les seves dades a KUKUT, però no podrà participar en els programes de fidelització si no ens facilita les seves dades. Posar-nos a disposició les seves dades és completament voluntari. Si no ens les facilita no patirà desavantatges legals, però no podrà gaudir dels avantatges i prestacions dels programes de fidelització que duguem a terme.
 7. PROCEDÈNCIA
  Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas que hagi prestat el consentiment directament.
  A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè, la qual cosa no significa que tinguem totes aquestes dades seves.
  Les categories de dades que es tracten són:
  – Nom i cognoms
  – NIF/CIF
  – Adreça postal
  – Codi postal
  – Població
  – Província
  – Telèfon fixe
  – Telèfon mòbil
  – Adreça correu electrònic
  – Dia i mes de naixement
 8. ALTRES
  Aquesta informació sobre la protecció de dades ha estat actualitzada per última vegada el 25 de maig de 2018. Marisa San Agustin Llinas, actuant com a responsable de KUKUT es reserva el dret a actualitzar aquesta informació sobre protecció de dades en el futur.